Most Viewed

Kategorie

Fundusze Indeksowe – wyniki finansowe

Inwestuj jak Warren Buffett, jak zarobić na funduszach indeksowych?Fundusze inwestycyjne polegają na zbiorowym lokowaniu środków w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, waluty oraz inne instrumenty finansowe. Na rynku finansowym mamy wiele różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych. Na szczególną uwagę zasługują fundusze indeksowe. Niestety w Polsce mamy bardzo ograniczony wybór dostępnych funduszy indeksowych, ale o tym za chwilę.

Czym jest fundusz indeksowy?

Fundusz indeksowy to szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, ponieważ brak w nim portfolio managera. Można powiedzieć, iż fundusz zarządzany jest pasywnie. Fundusz odwzorowuje indeks, który wyliczany jest na podstawie notowań aktywów osiąganych przez aktywa wchodzące w jego skład. Przykładem jest ING BSK Indeks S&P 500, który odzwierciedla ceny akcji 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na amerykańskich giełdach. Indeks to nic innego jak wskaźniki informujące o sytuacji panującej na rynku. Indeks może dotyczyć rynku akcji, obligacji, konkretnego sektora lub regionu.

Najistotniejszą różnicą pomiędzy tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi a funduszami indeksowymi jest pasywny sposób zarzadzania funduszem indeksowym. Ten sposób inwestowania podąża za panującymi trendami na rynku, zamiast je przewidywać. Jak pokazują dotychczasowe badania, taki sposób inwestowania jest korzystniejszy w dłuższej perspektywie.

Ponieważ ponad 90% managerów funduszy inwestycyjnych nie osiąga zysków w dłuższej perspektywie czasu, warto jest się zastanowić nad umieszczeniem funduszy indeksowych w swoim portfolio.

Jakie fundusze indeksowe są dostępne w Polsce?

Na chwilę obecną dwie instytucje finansowe oferują możliwość inwestowania w fundusze indeksowe. Jest to ING Bank Śląski przy współpracy z Amundi oraz inPZU. W przypadku ING mamy do wyboru trzy fundusze:

Indeks S&P 500 odzwierciedla ceny akcji 500 spółek działających we wszystkich głównych sektorach gospodarki amerykańskiej.

Indeks WIG 20 odzwierciedla wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Indeks MSCI EMU odzwierciedla wyniki 240 dużych lub średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów, które wchodzą w skład strefy euro.

Natomiast inPZU oferuje swoim klientom sześć funduszy działających na zasadzie „funduszu indeksowego” (Czekam na wyjaśnienie przez inPZU co znaczy na „zasadzie”):

inPZU Inwestycji Ostrożnych, subfundusz dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej wobec lokat bankowych opartych o stawkę WIBID 1M

inPZU Obligacje Polskie, subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland – indeksu polskich obligacji

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych, subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan GBI Global – indeksu odwierciedlającego wyniki obligacji rynków rozwiniętych

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących, subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified – indeksu odwierciedlającego wyniki obligacji rynków wschodzących

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych, subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% MSCI World Index – indeksu akcji rynków rozwiniętych oraz 10% stawki WIBID 1M

inPZU Akcje Polskie, subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 – indeksu akcji największych polskich spółek, 20% mWIG40 – indeksu akcji polskich średnich spółek oraz 10% stawki WIBID 1M.

Mocne strony funduszu indeksowego

  • Inwestowanie nie wymaga rachunku maklerskiego
  • Ułatwia dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego
  • Niskie koszty zarzadzania w stosunku do innych instrumentów finansowych
  • Inwestowanie jest proste i nie wymaga wychodzenia z domu

Słabe strony funduszu indeksowego

  • Możliwość osiągniecia jedynie przeciętnych zysków
  • Nie jest to najbardziej ekscytującą forma inwestycji
  • Brak historycznych danych uniemożliwia ocenę nowych funduszy
  • Mała liczba funduszy do wyboru, szczególnie w Polsce

Kto poleca fundusze indeksowe?

Fundusze indeksowe jak każdy produkt inwestycyjny mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dla mnie jest to prosty sposób inwestowania, który nie wymaga dużego nakładu czasu, a inwestowanie można rozpocząć już od 100 złotych. Warren Buffett, uważany za jednego z najlepszych inwestorów na świecie rekomenduje fundusze indeksowe. W 2007 roku założył się z Protégé Partners, że w ciągu 10 lat fundusz indeksowy osiągnie lepsze wyniki niż aktywnie zarządzany fundusz. Zakład wygrał w 2017 roku, a wygrana przeznaczył na cele charytatywne.

Dla kogo jest przeznaczony ten produkt?

Moim zdaniem fundusze indeksowe przeznaczone są dla osób, które szukają pasywnego lokowania kapitału. Inwestowanie nie wymaga szczegółowej wiedzy, a zakupu jednostek można dokonać bez wychodzenia z domu. Fundusze indeksowe zaliczane są do produktów długo terminowych ciężko jest liczyć nasz szybki i duży zwrot z inwestycji. Zysk z funduszu może zostać powiększony o wypłatę dywidend, wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu. Warto mieć na uwadze, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego należy pamiętać o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego.

Moje wyniki funduszy indeksowych

Poniżej przedstawiam wyniki moich funduszy indeksowych na dzień 19 kwietnia 2019. Zrzuty z ekranu mojego telefonu pokazują prawdziwe wyniki funduszy indeksowych.  Moją przygodę z tym instrumentem rozpocząłem 2 sierpnia 2018. Kwota zwrotu z inwestycji nie jest zbyt imponująca z uwagi na niską wartość inwestycji, ale zysk wyrażony w procentach to ponad 4%. Ktoś może powiedzieć, że taki wynik można osiągnąć z lokaty bez żadnego ryzyka. Jest to oczywiście prawdą, ale należy pamiętać, iż lokaty w promocjach najczęściej trwają przez dwa, trzy miesiące później oprocentowanie spada poniżej procenta. Czekam na twoją opinie na temat funduszy indeksowych. A może chcesz się podzielić swoim pomysłem na inwestycje? Będę Ci bardzo wdzięczny za twój komentarz.

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Oferty instytucji finansowych na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.