Most Viewed

Kategorie

Jak wygląda sesja coachingowa?

Bardzo często pytacie, jak wygląda sesja coachingowa. Czasem od swoich klientów słyszę, że spodziewali się czegoś w rodzaju terapii – kozetka, gabinet itp. Niektórzy myślą, że coaching w głównej mierze polega na przemówieniach motywacyjnych, w stylu: możesz wszystko. Bardzo często takie wyobrażenia wywołują uśmiech na mojej twarzy. Na tym etapie warto jest zaznaczyć, iż terapia i coaching są dwiema odmiennymi dziedzinami, pomimo iż obie dyscypliny mają swoje korzenie w psychologii. Dla mnie coaching to przede wszystkim narzędzie do wprowadzania zmian w życiu, bez których rozwój osobisty byłby niemożliwy.

W tym artykule nie będziemy zajmowali się różnicami pomiędzy, coachingiem, a innymi dziedzinami, ponieważ na ten temat powstało już bardzo dużo publikacji.  Czasami ludzie obawiają się pracy z coachem, ponieważ nie wiedzą czego mogą się spodziewać lub mają złe doświadczenia z pseudo coachami. W tym wpisie przedstawię ci typowy schemat sesji coachingowej w bardzo ogólnym ujęciu.

Bardzo często możemy się spotkać z coachami, którzy oferują sesję zerową, czasem nazywaną wstępną. Najczęściej jest to bezpłatne spotkanie mające na celu określenie zasad współpracy. Klient ma możliwość przedstawienia swoich oczekiwań, natomiast coach ma okazję przedstawić swoje metody działania.

Pierwszym punktem każdej następnej sesji jest omówienie wydarzeń od czasu ostatniej sesji. Ta cześć nie powinna nam zająć dużej niż 5 do 10 minut.

Przykładowe pytania:

  • Co nowego wydarzyło się od czasu ostatniej sesji?
  • Czy jest coś czym chcesz się ze mną podzielić?
  • Czy masz jakieś nowe spostrzeżenia?

Bardzo często klient po zakończeniu sesji otrzymuje zadania do wykonania. W drugiej części rozmowy klient powinien omówić z coachem postęp w realizacji otrzymanych zadań podczas ostatniej sesji. Innymi słowy jest to sprawdzenie jak klient odrobił pracę domową

Przykładowe pytania:

  • Jak poradziłeś sobie z zadaniami, które otrzymałeś na ostatniej sesji?
  • Co było łatwe/trudne w wykonaniu tych zadań?
  • Czego nowego dowiedziałeś się o sobie?

Dwie powyższe sekcje mają na celu wprowadzenie do następnej sesji coachingowej. Jedną z najistotniejszych części każdej sesji coachingowej jest omówienie celów „dzisiejszej” sesji coachingowej. Czasami klient przychodzi z jednym konkretnym zagadnieniem, a czasami jest ich więcej. Jeśli tematów do omówienia jest dużo, a każdy z nich wydaje się być skomplikowany, to należy wybrać najistotniejsze zagadnienia do omówienia dla klienta. Istotnym elementem coachingu jest fakt, iż to klient określa tematy sesji coachingowych. Zadaniem coacha jest natomiast pomoc w określeniu najistotniejszych kwestii. W tym celu coach może posłużyć się pytaniami pomocniczymi, takimi jak:

Jakie zagadnienia chcesz omówić podczas dzisiejszego spotkania?

  • Jak wymienione zagadnienia wpływają na twoje życie?
  • Ile czasu chcesz poświecić na każdy z wymienionych tematów?
  • Jak wymienione zadania wpływają na cel, który wyznaczyłeś sobie na początku współpracy?

Główną częścią każdej sesji coachingowej jest czas poświęcony na omówienie zagadnień wybranych przez klienta. Bardzo ciężko jest przedstawić ten element sesji coachingowej w sposób ogólny, ponieważ jej kształt zależy w głównej mierze od rodzaju coachingu, zagadnień określnych przez klienta oraz głównego celu sesji coachingowej. Jest to najdłuższa część rozmowy i najczęściej zajmuje od 60 do 90 minut.

Ostatnim modułem sesji coachingowej jest podsumowanie, które jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie podsumować sesję. Bardzo często coach pozostawia klienta z kilkoma zadaniami lub ćwiczeniami do wykonania, które zostaną omówione podczas następnej sesji. Dla coacha jest to okazja, aby poprosić o feedback w celu poprawienia efektywności następnych sesji. Najczęściej na ten etap potrzeba od 10 do 15 minut, tak więc cała sesja cochingowa powinna się zamknąć w dwóch godzinach.

Bardzo ci dziękuję za twój czas i zachęcam cię do dzielenia się twoimi przemyśleniami oraz do zadawania pytań w komentarzach.